Dezinfekcia

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

 • deratizácia
  Sme vždy ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenia...

ničenie mikroorganizmov dezinfekciaDezinfekcia je ničenie vegetatívnych aj dormantných (sporulujúcich) mikroorganizmov pomocou chemických a fyzikálnych metód (napr. UV žiarenie, vysoká teplota). Vykonáva sa v miestach so zvýšenými nárokmi na čistotu z dôvodu minimalizácie alebo zamedzenia výskytu infekcií (nemocnice, výroba potravín a liečiv).

Dezinfekčná látka sa nazýva dezinfekčný prípravok alebo dezinfekčný prostriedok obsahujúci protimikrobiálne činidlo, ktoré sa aplikuje na neživé predmety s cieľom zničenia mikroorganizmov.

Dezinfekčné prípravky sa často používajú v nemocniciach, zubných ordináciách, kuchyniach a kúpeľniach k likvidácii infekčných organizmov. Na použitie vnútri objektu sa dezinfekčné prípravky nesmú nikdy miešať s inými čistiacimi výrobkami, pretože môže dôjsť k chemickej reakcii.

Druhy dezinfekčných látok:

  1. alkoholy

Zvyčajne etanol alebo isopropanol. Majú široké spektrum mikrobicidného účinku, ale môžu predstavovať riziko požiaru. Kvôli odparovaniu tiež majú obmedzenú zostatkovú účinnosť.

  1. aldehydy

Napríklad glutaraldehyd, má širokospektrálnu mikrobicídnu účinnosť a sú tiež sporocidne a fungicídne. Sú čiastočne deaktivované organickými látkami a majú slabú zvyškovú účinnosť.

  1. oxidačné činidlá

Oxidačné činidla pôsobia prostredníctvom oxidácie bunkovej membrány mikroorganizmov, ktorá vedie k strate štruktúry, rozkladu bunky a jej smrti. Týmto spôsobom účinkuje veľa dezinfekčných látok. Silnými okysličovadlami sú chlór a kyslík, preto tu najčastejšie figurujú ich zlúčeniny.

K najčastejšie používaným patrí:

   • chlórnan sodný
   • chloramín
   • chloramín T
   • oxid chloričitý
   • peroxid vodíka
   • jód
   • kyselina peroctová
   • manganistan draselný

  1. fenolové látky

Fenoly sú aktívne látky niektorých dezinfekčných prípravkov pre domácnosť. Bývajú tiež súčasťou niektorých ústnych vôd, dezinfekčných mydiel a tekutín na umývanie rúk.

  1. kvartérne amóniové zlúčeniny

Kvartérne amóniové zlúčeniny (KAS), napríklad benzalkóniumchlorid, sú veľkou skupinou príbuzných látok. Niektoré z nich sa používajú ako dezinfekčné látky nízkej úrovne.
 
 
 
dezinfekňé prípravky
 
 

likvidácia plośtíc

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

deratizacia, dezinfekcia, dezinsekcia